Leveringsvoorwaarde

  • PM Tegeldesign zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van onze producten.
  • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Producten worden afgeleverd bij de deur of zover als men kan komen met vervoermiddel (palletwagen). Producten worden nooit naar binnen gedragen.
  • Het transportbedrijf zal een afspraak met consument maken over de levering dag en tijdstip van leveren.
  • Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
  • In geval van niet aanwezig zijn van consument zullen bestelde producten mee retour worden genomen tenzij er schriftelijk is bevestigd dat het op het aangegeven adres gelost mag worden.
  • Er zal door transportbedrijf opnieuw een afspraak tot levering gemaakt worden. De extra kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor consument.
  • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een door consument gemachtigde, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  • Bestelde producten kunnen in overleg gestald worden bij PM Tegeldesign, uitdrukkelijk op risico van de afnemer/consument.  Bij stalling langer dan 14 dagen worden stallingskosten berekend, dit in overleg met afnemer/consument.